Foreningens vedtægter

Bemærk: rettelse til vedtægterne § 12 Bestyrelsen, stk. 2: Medlemmerne udpeger repræsentanter til bestyrelsen og eventuel suppleant for 2 år ad gangen. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidigt.